Samfunnsansvar – mer enn veldedighet

TINE må ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, vil det styrke TINE i en stadig sterkere konkurranse.

Trygg mat gir god kvalitet

Meieriprodukter er noe av det tryggeste man kan spise. Det henger sammen med langsiktig og målbevisst arbeid i hele verdikjeden for å sikre god dyrehelse og hygiene.

Ta vare på råstoffet

Visste du at du kaster 51 kilo mat* hvert år? Hvert år kaster vi til sammen 377.000 tonn fullgod mat. Årsaken er dårlig planlegging, skepsis til holdbarhetsdatoer og lav bevissthet om miljøbelastningen ved å kaste mat.

Nasjonal aktør med lokal tilstedeværelse

TINE er i dag en ledende merkevareleverandør av meieriprodukter, og selskapet eies av rundt 11.000 melkeprodusenter som leverer melk til et av selskapets mange meierier.

Dyktige medarbeidere

Riktig kompetanse, god ledelse og hensiktsmessig organisering er helt vesentlig for at TINE skal nå sine mål.

GRI-Rapportering

TINEs rapport om samfunnsansvar er basert på Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer. Dette er den mest utbredte og ledende standarden for slik rapportering