8) Samdriftsutvikling i TINE
RegionAntall medlemmer i samdrift i 201220122011
Øst890310344
Sør604233239
Vest717244275
Midt-Norge1 079378418
Nord24693102
Sum3 5361 2581 378
9) Pris til eiere
Kroner per liter levert20122011
Melkepris fra TINE Råvare4,534,32
Etterbetaling fra TINE SA0,260,42
Sum pris til medlemmene4,794,74