10) Indikasjon over melkeanvendelsen
Tall i mill. liter20122011
Innland
Flytende produkter474483
Ferske oster2622
Hvitost/mysost506434
Geitemelksprodukter1717
Flytende til industriproduksjon3743
Pulver6766
Sum innland TINE1 1261 063
Eksport
Hvitost og mysost125137
Sum TINE1 2521 200
Levert til andre aktører223219
Sum melkeanvendelse1 4751 419
11) Produksjon av faste produkter
Tall i tonn20122011
Hvitost (inkl. leieproduksjon)63 02056 253
Brunost/prim12 20810 460
Smelteost1 183998
Smør9 9979 972
Sum86 40877 683
12) Produksjon av flytende produkter
Tall i 1000 liter20122011
TINE Melk409 322421 767
TINE Fløte29 78230 006
Juice, fruktdrikker og vann52 19552 437
Desserter og iskrem42 59143 074
Sum533 890547 284
13) Anleggsstruktur
Type anlegg20122011
Meierier3640
Sentrallagre22
Distribusjonsterminaler44
Sum4346