6) Utvikling av kvalitet på leverandørmelken- kumelk
KUMELK20122011
Elitemelk (%) av leveranser93,3690,37
Elitemelk (%) av volum94,6191,92
Bakterier (% av leveranser)
Elite98,4398,25
1. klasse1,231,34
2. klasse0,280,32
3. klasse0,060,09
Frie Fettsyrer (% av leveranser)
Elite98,96
1. klasse0,6698,26
2. klasse0,291,59
3. klasse0,090,15
Unormal melk (ant. Leveranser)2856
Celletall (% av leveranser)
Elite95,7193,66
1. klasse3,485,03
2. klasse0,550,90
3. klasse0,250,41
Uveid artimetisk middel150149
Kjemisk innhold (% i melken)
Protein3,383,35
Fett4,114,10
Laktose4,614,61
Sum kjemisk innhold12,112,06
Sporer (% av leveranser)*
1. klasse97,09
2. klasse2,19
3. klasse0,72
Frysepunkt (grader celsius)-0,529-0,529
Antall stopp
Bakterier1429
Celletall9074
Frie fettsyrer2664
Sporer053
Unormal melk /lukt/smak913
Frysepunkt41
Sum antall stopp143234

* Nytt analyseregime sporer pr. 01.01.2012. Ingen avregning sporer 2. halvår 2012

7) Utvikling av kvalitet på leverandørmelken- geitemelk
GEITEMELK20122011
Elitemelk (%) av leveranser89,0577,05
Elitemelk (%) av volum90,678,65
Bakterier (% av leveranser)
Elite95,3694,31
1. klasse3,13,22
2. klasse0,952,06
3. klasse0,580,41
Lukt/smak (% prøver)*
1. klasse92,12
2. klasse6,55
3. klasse1,33
Besk smak4,42
Frie Fettsyrer (% av leveranser)
Elite/1. klasse (<1,8)96,1292,09
2.klasse2,92
3.klasse0,96
Frie fettsyrer med pristillegg (<2,2)85,2794,77
Frie fettsyrer utenpristillegg (>2,2)14,735,23
Celletall (% av leveranser)
Elite96,1490,74
1. klasse2,97,01
2. klasse0,811,90
3. klasse0,140,35
Uveid aritmetisk middel1 1141 208
Kjemisk innhold (% i melken)
Protein3,083,04
Fett4,093,95
Laktose4,354,32
Sum kjemisk innhold11,5211,31
Frysepunkt (grader celcius)-0,557-0,557
Antall stopp
Bakterier56
Celletall37
Lukt/smak1719
Sum antall stopp2532

* Lukt/smaks utfaset pr 01.01.2012. Klasseavregning frie fettsyrer innført fra samme dato.