Miljø- og HMS-tall
Utvikling Miljø- og HMS-tall20122011201020092008
ANSATTE
Antall ansatte, TINE gruppa5 4855 5055 4965 6755 734
H-verdi, TINE Gruppa1012131414
Sykefravær, TINE Gruppa6,4 %6,7 %6,8 %7,1 %7,3 %
MILJØ
Brutto energiforbruk (GWh)502458472467477
Emballasjeforbruk (tonn)29 43628 78429 20429 13229 469
Emballasjeforbruk ifht omsetning (tonn/MNOK)2,602,542,602,612,62
Utslipp CO2-ekv. totalt (tonn)90 77382 84290 75982 53283 936
Utslipp CO2-ekv. fra meieri (tonn)31 03923 11229 29222 47524 871
Utslipp CO2-ekv. fra transport (tonn)55 10053 93355 20954 76853 504
Transport (km/1000 liter råstoff)3637373736
Kildesortert avfall (prosent av total mengde)74%69%73%74%73%
TRYGG MAT
Patogenkontroll, antall negative prøver3 3814 5503 4983 5683 590
Patogenkontroll, antall positive prøver00010
Antall tilbakekallinger01031