Miljø- og HMS-tall

Nedgang i sykefravær og antall arbeidsulykker, men fortsatt for høye klimagassutslipp