Aldri før har TINE hatt bedre forutsetninger for å tilby norske forbrukere melk av høyeste kvalitet.

Andelen melkebønder som leverte elitemelk til TINE har aldri vært høyere enn i 2012. Dette er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse. Det betyr at melka målt etter objektive kriterier er vurdert å være av fremragende kvalitet, også i internasjonal målestokk.

De melkebøndene som leverer elitemelk sammenhengende i 15 år får tildelt en Sølvtine. I år er det mer enn 100 bønder som leverer til TINE som får en slik utmerkelse. De siste fem årene har nesten 500 bønder mottatt TINEs øverste hedersbevisning.

Bøndene og kyrne må altså repetere denne prestasjonen, hver dag, hele året, i 15 år for å kvalifisere for en slik utmerkelse. Dette er en prestasjon som jeg tror få av oss forstår omfanget av. Det er i snitt 20 kyr i en typisk norsk besetning. Operasjonen er biologisk og kompleks i mange ledd og med mange usikkerhetsfaktorer. Feilmarginen er minimal. Jeg mener dette er en maratonprestasjon som kan sammenlignes med hver dag i 15 år å gå opp i Holmenkollen og gjennomføre et skihopp til bunn av bakken med tre ganger 19,5 i tellende stilkarakter.

At så mye som ca 1,473 milliarder liter melk (ku/geit) som leveres til TINE fra mer enn 10.000 små og større gårder over hele landet, har en slik kvalitet, er ikke en selvfølge. Det er et resultat av et langsiktig og møysommelig arbeid hos bøndene og fra TINEs rådgiver-apparat. En slik kraftprestasjon krever særdeles god drift og høy faglig dyktighet hos melkebonden.

Dette forplikter oss i industrien. Det finnes ingen snarveier for å sikre at denne kvaliteten følger TINEs merkevarer hele veien til det norske matbordet. Å sikre at TINE leverer merkevarer av høyeste kvalitet som svarer til forbrukernes forventninger og som bidrar til vekst og lønnsomhet for kundene våre, er vår jobb nummer én. Og den skal utføres hver eneste dag. TINEs merkevarer skal holde ypperste kvalitet.

TINE gjør for tiden store grep for å tilfredsstille både kundenes og forbrukernes krav langs flere dimensjoner. I 2012 fornyet vi vår teknologiske plattform på flere anlegg for å bli mer effektive. Det gir oss større konkurransekraft. Det fordrer en enda skarpere markeds-orientering. Gjennom forbrukerinnsikt og innovasjon skal vi utvikle nye merkevarer som treffer på trender og forbrukerbehov.

I vinter har vi sett at forbrukere i Europa, og kanskje også i Norge, har fått produkter i frysedisken med et annet innhold enn det vare-deklarasjonen lover. Som merkevareleverandør er høy kvalitet og tillit våre viktigste kriterier for å lykkes i hard konkurranse. Jeg er sikker på at norske forbrukere fremover vil be om enda mer informasjon om produktene de kjøper og om hvordan de blir produsert. Her vil både vi leverandører og handelen møte økte krav, noe TINE gjerne bidrar til.

Forbrukerne skal være trygge på TINEs merkevarer. Vår verdikjede starter med bonden som sår åkeren og den slutter i butikken. Faktisk strekker den seg enda litt lenger, for eksempel med treningsmatproduktet YT hvor forbrukeren også får tilgang til TINEs ernæringskunnskap før, under og etter trening.

Informasjon om produksjon og bruksområder gir merkevarene fra TINE en merverdi. Det er et gode for den norske forbrukeren. Vi kan tilby dette fordi vi tar ansvar for hele verdikjeden og fordi vi har forbrukerinnsikt og kompetanse i hver eneste produktkategori vi leverer til forbrukerne. Dette er merkevarebygging som er vanskelig å kopiere og som skaper tillit.

TINEs framtidige konkurransekraft avhenger av i hvor stor grad vi lykkes med å tilføre våre kunder vekst og lønnsomhet. TINE har noen av Norges ledende merkevarer i sin portefølje og en sterk posisjon i de store meieribaserte produktkategoriene. Vi har som mål at vi skal drive halvparten av veksten i de kategoriene hvor vi er tilstede. Det lyktes vi i stor grad med i 2012 – og vi vil forsterke denne innsatsen ytterligere i året vi nå er inne i – og fremover.

Vi er mange, ikke bare innen mat og drikke, som har mye å lære av norske melkebønder. Det er solid og målbevisst arbeid over tid som gir resultater. Den lærdommen tar vi i TINE med oss når vi omsetter stolthet, kunnskap og ferdigheter til merkevarer av topp kvalitet, laget på det som kanskje er verdens fineste råvare – ekte og naturlig norsk melk.

refsholt.png

Hanne Refsholt

Konsernsjef

Å sikre at TINE leverer merkevarer av høyeste kvalitet som svarer til forbrukernes forventninger og som bidrar til vekst og lønnsomhet for kundene våre, er vår jobb nummer én