Regnskap med noter for 2012 samt utvalgte nøkkeltall