Fremtidsrettet bondevett

Aldri før har TINE hatt bedre forutsetninger for å tilby norske forbrukere melk av høyeste kvalitet.

Statistikk

Oversikt og statistikk over nøkkeltall

Konsernstyrets beretning

TINEs resultat for 2012 er i tråd med forventningene med driftsinntekter på 19,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 934 millioner kroner

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om hvordan TINE gjennom dialog skal opprettholde tilliten hos ulike interessenter og sørge for at konsernstyret får tilstrekkelig og korrekt informasjon om virksomheten.