I 2012 kunne TINE-merket feire 20 år. Merket står høyt i nordmenns bevissthet.

merket-nme.png

TINE-merkets historie

Opphavet til TINE-symbolet kommer høyst sannsynlig fra Ski Queen Brand, registrert 26. juli 1939, da Norske Meieriers Eksportlag utformet bokstavene «NmE» på toppen av en tine. Varemerket ble registrert for eksportbruk på ost og smør, og er starten på TINEs lange historie i merkevarebygging.

merket-1925.jpg

1925

Firkløvermerket

I 1925 ble «Firkløvermerket» registrert av pioneren innen markedsføring, Robert Millar, som et eget kvalitets­merke for norsk smør av Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML). Året etter ble bruksretten og etter hvert også eiendomsretten overført til Landbruksdepartementet som et offisielt kvalitetsmerke.

merket-1927.jpg

1927

Norsk Ost

I 1927 ble Firkløvermerket også gjeldende for ost. Dette merket ble brukt helt fram til begynnelsen av 70-tallet og var begynnelsen på TINEs merkevarehistorie.

merket-1939.jpg

1939

Norske Meieriers Eksportlag

Norske Meieriers Eksportlag ble opprettet i 1928 for å ta seg av overskuddsproduksjonen av melk. Det første TINE-symbolet ble høyst sannsynlig tatt i bruk i 1939.

merket-1942.jpg

1942

Norske Meieriers Salgssentral

Da Eksportlaget etter hvert overtok mer og mer av reguleringsvirksom­heten av innenlandske omsetningen, fant styret i Eksportlaget at navnet var lite dekkende. Navnet ble derfor endret i 1942 til Norske Meieriers Salgssentral «NmS» og logomerket ble justert i henhold til dette. Ettersom tiden gikk og markedet endret seg, ønsket NMS en helhetlig profilering av meieriselskapene og sine produkter.

merket-1964.jpg

1964

Bedrifts- og produktidentitet

1964 fikk Internord Reklamebyrå AS med designerne Jonny Øvergaard og Kjell Dahl i oppdrag å utvikle en ny bedrifts- og produktidentitet. Designet skulle reflektere selskapets identitet og verdier på en profilerende måte. Den naturalistiske og stiliserte utformingen av smørtina, levendegjorde tina og gjorde det enklere å forbinde den med det typisk norske.

merket-1968.jpg

1968

«Produktet er tinemerket»

I 1968 ønsket selskapet å bruke «Tinelogoen» som sitt fremtidige varemerke og garantisymbol med teksten: «Dette produktet er Tinemerket». Men navnet Tine var opptatt og registrert i Norge i 1963 av Sætre Kjeksfabrikk A/S. NMS fikk imidlertid samtykke til overdragelse av ordmerket i 1972.

merket02.png

TINE – fra matboks til logo

merket-kløver.jpg

Tina har solide historiske røtter i Norge og den har vært et viktig innslag i menneskenes praktiske hverdag. Fra omkring år 1600 ble tina brukt som «matboks» og oppbevaringsplass, først og fremst for ost og smør.

Allerede i 1884, på årsmøtet i Den Norske Meieriforening, så man behovet for å kvalitetsmerke meieriprodukter. Dette spesielt til premiering på nasjonale og regionale meieri-utstillinger. 

I 1909, 25 år senere, ble det valgt ett merke uten at man søkte registrering. Dette var forløperen til Firkløvermerket.

merket-1975.jpg

1975

Kvalitets- og kontrollmerke

Fra 1975 fungerte «TINE-merket» som et kvalitets- og kontrollmerke, både internasjonalt og nasjonalt. Praktisk talt hele den markedsførte produktporteføljen fra 1975 oppfylte valitetskravene og «TINE-merket» ble derfor primært et avsendermerke. Markedsunder­søkelser fra tidlig 90-tall viste at bare to av fem nordmenn kjente til «merkevaren» Norske Meierier til tross for at produktene sto på så godt som alle frokostbord. Handelsgrensene mellom landene ble bygget ned, og betingelsene i markedet var i endring.

merket-1992.jpg

1992

Lansering av TINE-merket

I 1992 ble det vedtatt å dele landet inn i fem samarbeidsregioner med det mål å slå disse sammen til ett selskap. Framfor å utvikle et mangfold av individuelle merkenavn i markedet, ønsket man et felles varemerke og avsendermerke med en egen identitet, personlighet og kvaliteter utover selve navnet og logoen. Man innså et behov for å bygge opp et sterkt varemerke og avsendermerke som var kortere enn Norske Meierier og mer unikt. Norske Meierier hentet inn designbyrået Christensen/Lund og beslutningen ble å videreutvikle den gamle smørtinen og et designprogram for å skape en fast ramme for TINE Norske Meieriers identitet. Symbolet hadde lang tradisjon i Norske Meierier og undersøkelser viste at symbolet signaliserte tradisjon og norskhet. Flere navneforslag ble vurdert og de to sterkeste kandidatene var Fjordland og TINE. TINE-navnet ble valgt og TINE Norske Meierier ble introdusert 1. juni 1992. I løpet av noen få måneder i 1993 kjente nesten alle, 96 prosent nordmenn til det nye varemerket og avsendermerket TINE.

merket-2002.jpg

2002

Konserndannelse og 10-årsjubileum

I forbindelse med 10-årsjubileet til TINE- navnet ønsket man å dra merket videre. Selskapet ble gjort om til konsern og en mer helhetlig kommunikasjon ble utviklet, herunder redesign av TINE-merket. Det var designbyrået Scandinavian Design Group (SDG) som fikk i oppdrag å videreutvikle TINE-logoen og designprogrammet. TINE og SDG mottok «Merket for god design» for sin visuelle profil på bedriftsnivå i 2002, basert på en redesign fra 1992. TINE og Christensen/Lund vant «Klassikerprisen for god design» i 2007 basert på den profilen som Christensen/Lund utviklet for både bedrifts- og produktnivå i 1992.