Hovedkontor

TINE SA

Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo
www.tine.no
Sentralbord: 03080
firmapost@tine.no

Tillitsvalgte

ÅRSMØTET

Årsmøtet består av 110 eiervalgte utsendinger. Utsendingene fordeles mellom regionene slik at det blir et likt forhold mellom antall medlemmer og antall utsendinger i alle regionene basert på antall medlemmer i hver region året før årsmeldingsåret. I tillegg kommer konsernstyrets og Rådets medlemmer.

Rådet

Rådet består av 38 medlemmer.
Årsmøtet velger 21 medlemmer og
de ansatte velger 17 medlemmer.

Ordfører

Nils Arne Dolmseth

Varaordfører

Roy Erik Hetland

Øvrige eiervalgte medlemmer

Turid Næss
Knut Johnny Enoksen
Tormod Nilsen
Bjarne Leonhardsen
Inger Lise Ingdal
Jarle Bogen
Karl Fredrik Okkenhaug
Borghild Reenskaug
Lars Istad
Norvald Dalsbø
Christian Aasland
Gunn Elise Helle
Aslak Snarteland
Arna Høyland
Rolf Øyvind Thune
Elisabeth Irgens Hokstad
Gudmund Tronsmoen
Ellen Anne Bergseng
Per Heringstad

Ansattvalgte medlemmer

Alf Einar Graven
Asbjørn Laugen
Anne Enoksen
Svein Førde
Stein Hagala
Jeffrey Thomas
Steinar Koen
Tor Arne Johansen
Dag Rune Herting
Lillian Saur
Kåre Pedersen
Jan Gaute Krokstadmo
Egil Torland
Kjell Inge Robberstad
Ingunn Engelsvoll
Kurt Haugland
John Arve Håseth

KONTROLLKOMITÉEN

Leder

Helge Sommerseth

Nestleder

Per Amb

Medlem

Anna Stangeland

KONSERNSTYRET

Styret består av 14 medlemmer. Årsmøtet velger ti medlemmer. Leder og nestleder velges hvert år i særskilt valg. De ansatte velger fire medlemmer i særskilt valg.

Leder

Trond Reierstad

Nestleder

Ingunn Sognnes

Øvrige eiervalgte medlemmer

Anne Maren Wasmuth
Anders Johansen
Torstein Grande
Nina Kolltveit Sæter
Lars Woie
Askild Eggebø
Helga Thorvik Ulven
Cecilie Bjørlo

Ansattvalgte medlemmer

Lars Iver Wiig
Svein Førde
Elin Aarvik
Steinar Koen

Varamedlemmer valgt av Årsmøtet

1.varamedlem: Per Heringstad
2.varamedlem: Jarle Bogen
3.varamedlem: Birgit Oline Kjerstad

Varamedlemmer til ansatte-valgte medlemmer:

1.varamedlem: Ottar Råd
2.varamedlem: Tor Arne Johansen
3.varamedlem: Anne Enoksen
2.varamedlem: Kåre Pedersen

SENTRAL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har åtte medlemmer valgt av Årsmøtet:

Leder

Marit Bårnes

Nestleder

Elling Ruggli

Øvrige medlemmer

Jan Egil Skjørestad
Arild Herstad
Sigfrid Nilssen
Jon Husdal
Ole Martin Pettersen
Mari-Ann Hoff

REVISJON

Revisjon utføres av Deloitte AS og velges av Årsmøtet.

HELEIDE DATTERSELSKAP

DIPLOM-IS AS

Postboks 23, 1483 Skytta
Telefon 02001
Besøksadresse:
Brennaveien 10
1481 Hagan
Adm. direktør
Bjørn Moldskred
bjorn.moldskred@diplom-is.no
www.diplom-is.no

FELLESJUICE AS

Postboks 113 Kalbakken,
0902 Oslo
Besøksadresse:
Bedriftsveien 7
Telefon 03080
Daglig leder
Siw D. Steen
siw.dejligbjerg.steen@tine.no
www.sunniva.no

Ostecompagniet as

Postboks 6678
Etterstad, 0609 Oslo
Besøksadresse:
Tevlingveien 23
Telefon 03080
Daglig leder
Rune B. Jenssen
rune.jenssen@tine.no
www.ostecompagniet.no

Wernersson ost AB

Industrivägen 5, 523 90
Ulricehamn, Sverige
Telefon +46 321 261 50
VD
Magnus Ekstrand
magnus.ekstrand@wernerssonost.se
www.wernerssonost.se

NORSELAND INC. (US)

1260 East Main Street,
Stamford, CT 06902 USA
Telefon +1 203 324 5620
President and CEO
John J. Sullivan
jsullivan@norseland.com
www.norseland.com

NORSELAND LTD. (UK)

Somerton Road,Ilchester,
Somerset BA22 8JU, England
Telefon +44 (0) 1935 842800
CEO
Nigel Meadows
nigel.meadows@tine.no
www.norseland.co.uk

Deleide datterselskap

FJORDLAND AS

Brynsengveien 10
0667 Oslo
Telefon 22 97 49 00
Adm. direktør
André Gobel
andre.gobel@fjordland.no
www.fjordland.no