Meieri Norge

logo-ostecomagniet.jpg

OsteCompagniet AS

Selskapet markedsfører og selger TINEs ostespesialiteter, oster fra norske lokalprodusenter og importerte oster fra store deler av Europa. OsteCompagniets visjon er «Ost med Sjel til Folket». Målet er å utvikle markedet for ostespesialiteter i Norge.

Hovedpunkter for 2012

 • Sterk satsing på Snøfrisk og TINE Smørbar
 • Tapte posisjoner innenfor storhusholdning
Ostecompagniet
Nøkkeltall MNOK20122011
Omsetning265276
Driftsresultat47
Antall ansatte1213

Meieri internasjonalt

logo-norselandinc.jpg

Norseland Inc.

Norseland Inc produserer, foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og andre produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA.

Hovedpunkter for 2012

 • Omsetningsvekst og bedret driftsresultat
 • Kjøpte virksomheten i Alpine Cheese* Co. som har drevet leieproduksjon av Jarlsberg ost siden 2000
 • Salget av Jarlsberg-hjul ble rekordhøyt til tross for sterk konkurranse.
Norseland Inc
Nøkkeltall MNOK(MUSD)20122011
Omsetning1 056 (182)907 (162)
Driftsresultat26 (5)24 (4)
Antall ansatte8531

Antall ansatte økte med 50 personer fra og med 1. juli 2012 grunnet oppkjøpet av Alpine Dairy LLC. * Selskapet har senere endret navn til Alpine Dairy LLC

logo-norselandltd.jpg

Norseland Ltd.

Norseland Ltd. foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og Ilchester til dagligvaremarkedet i England.

Hovedpunkter for 2012

 • Omsetning på nivå med 2011
 • En vesentlig forbedring i resultat, blant annet på grunn av iverksatte kostnadsbesparelser
 • Salget av Jarlsberg ost var noe under volumet solgt i 2011
Norseland Ltd
Nøkkeltall MNOK(MGBP)20122011
Omsetning414 (45)406 (45)
Driftsresultat13 (1)-14 (-2)
Antall ansatte152178
logo-wernersson.jpg

Wernersson Ost AB

Wernersson Ost AB foredler, markedsfører og distribuerer et bredt og internasjonalt ostesortiment til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i Norden.

Hovedpunkter for 2012

 • God vekst i omsetning og resultat
 • Utvidelse av både lager og produksjon ved anlegget i Ulricehamn
 • God økning i salget av Jarlsberg ost etter høy markedsføringsaktivitet
Wernersson Ost AB
Nøkkeltall MNOK(MSEK)20122011
Omsetning589 ( 686)571 (662)
Driftsresultat8 (10)6 (7)
Antall ansatte10192

Annen virksomhet

logo_diplomis.jpg

Diplom-Is AS

Diplom-Is AS er et merkevareselskap som produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter.

Hovedpunkter for 2012

 • Til tross for en svært variabel sommersesong, viste iskremkategorien i Norge en moderat vekst og Diplom-Is drev veksten i kategorien
 • Selskapet har hatt et godt lanseringsprogram innenfor sine kjernemerker og vil øke ressursinnsatsen på innovasjon og merkevarebygging
 • Fokus på ferdigstilling av strukturendringer i distribusjonen og for-bedringer av produksjonen
Diplom-Is AS
Nøkkeltall MNOK20122011
Omsetning924929
Driftsresultat838
Antall ansatte420436
logo-sunniva.jpg

FellesJuice AS

FellesJuice AS er et merkevareselskap som utvikler og markedsfører Sunniva juice, TINE IsTe og andre fruktbaserte drikker. Produktene produseres og
selges gjennom TINE.

Hovedpunkter for 2012

 • Til tross for økt konkurranse i flere salgskanaler, har FellesJuice levert tilfredsstillende resultater
 • Et arbeid for å tydeliggjøre videre satsning på fruktbaserte drikker er gjennomført
 • Satsningen på «i farta» markedet fortsetter, og selskapet har hatt et sterkt lanseringsprogram
FellesJuice AS
Nøkkeltall MNOK20122011
Omsetning181221
Driftsresultat69
Antall ansatte1514
logo-fjordland.jpg

Fjordland AS

Fjordland AS er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet.

Hovedpunkter for 2012

 • Omsetningsvekst innen alle produktkategorier ga bedret driftsresultat
 • Fortsatt fokus på utvikling av kvalitetsprodukter som foretrekkes av forbruker for å styrke Fjordlands posisjon i markedet
 • Økt forbrukerkommunikasjon både gjennom tradisjonelle medier og digitale kanaler for å bygge merkevarene ytterligere
Fjordland AS
Nøkkeltall MNOK20122011
Omsetning1 1901 130
Driftsresultat4333
Antall ansatte8281