Nøkkeltall

Her er en oversikt over de mest sentrale tallene fra året som gikk

Dette er TINE

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 14.170 melkebønder organisert i samvirke.

Meierikart

TINE er til stede over hele landet med 36 meierier og fem sentrallagre og terminaler

TINE-merket 20 år

I 2012 kunne TINE-merket feire 20 år. Merket står høyt i nordmenns bevissthet.

Våre merkevarer

Her er et lite utvalg av hva som har hendt med dem i året som har gått.

Datterselskaper

TINE er eier eller deleier i en rekke selskaper nasjonalt og internasjonalt

Kontakt

Oversikt over tillitsvalgte og kontaktinformasjon til datterselskaper samt hovedkontor.

Melkeveien

Følg melkens vei fra bås til bord og se hvordan TINEs produkter lages