TINE flytter varer for mindre aktører

TINEs kunder skal ha ferske varer hver dag. TINEs største kunder er dagligvarekjedene og deres tusenvis av butikker over hele landet. I tillegg har TINE mange kunder innenfor norske storhusholdninger som hoteller, sykehus og skoler, samt annen næringsmiddelindustri.

Det som ikke synes så godt, er at TINE også har en rekke småskalakunder som ikke kjøper noe annet enn distribusjon av TINE. Nystartede eller nokså små mat- og meieriprodusenter, kan ha noe lokal distribusjon, men trenger transportbistand om de ønsker å nå et nasjonalt marked.

Få frakter varene selv

Distribusjonsmarkedet for mat i Norge er delt mellom frie aktører og de som er bundet til sine respektive dagligvarekjeder. Dagligvarekjedenes grossister er kjennetegnet ved at de tar seg av leveransen av varer til egne kjeder. Noen av disse er samtidig landets største grossister og konkurrerer i andre matmarkeder som storhusholdning, kiosker og bensinstasjoner.

De frie grossistene og distributørene utenfor de fire store daglig­varekjedene er først og fremst kjennetegnet ved at ingen av dem hver for seg leverer alle typer mat og drikke over hele landet. Derfor har noen gått sammen i større, nasjonale sammenslutninger som til gjengjeld kan levere over hele Norge. Resultatet er likevel at det kun finnes et mindre antall som har størrelse til å distribuere til hele Norge. TINE leverer til hele Norge, og tilfører dermed en viktig mulighet for småaktører til å komme rundt i landet.

Over 100 transportkunder

Småskalaprodusentene finnes mange steder i landet og byr på spesi­alprodukter i et vidt spekter. Grunnlaget deres er at forbrukerne ønsker spesialvarer og egenartede, lokale smaker til egen matlaging. Det disse trenger for å sikre framtidig drift, er å få fraktet varene på en kvalitetssikker måte til butikker, kunder og deretter forbrukere som ønsker varene.

TINE så for noen år tilbake et behov som småskalaprodusentene hadde med å få distribuert varene sine, samtidig som logistikk­avdelingen ønsket å få utnyttet distribusjonskapasitet. Beslutningen om å tilby tjenester til småskalaprodusenter var dermed enkel.

Behovet for å kjøpe distribusjonstjenester er åpenbart. TINE har nå over 100 produsenter av lokal mat fra hele landet som kjøper distribusjonstjenester av selskapet. Foruten å løfte fram småskala­produsenter, sikrer en nasjonal egendistribusjon at både TINE og andre produsenter har en ubrutt kjølekjede som sikrer kvaliteten på merkevarene.

Bidrar til mangfold

Allerede i 2003 etablerte TINE et heleid datterselskap, OsteCompagniet, som blant annet jobber med salg og markedsføring av ostespesialiteter fra TINE, men også fra småskala- og lokalprodusenter. OsteCompagniet har i dag en bred portefølje, og produktene fra landets småskalaprodusenter utgjør en viktig del av denne. OsteCompagniet bidrar til å gi de norske forbrukerne flere valgmulig­heter og spennende smaksopplevelser.

I sitt eget sortiment har TINE også mange spesialiteter, for eksempel Dovreost, Norsk Chevre, Gamalost, Pultost og Gomme.

Melkerampa i regi av TINE i Mathallen i Oslo har en lignende funksjon. Melkerampa tilbyr spesialiteter fra TINE sammen med spesialiteter, både meierivarer og andre typer varer, fra en rekke av småskalaprodusentene rundt i Norge.

Eiker Gårdsysteri i Hokksund, Myrdal gård på Tysnes, Heidal Ysteri øverst i Gudbrandsdalen, Kjerringøy Gård på Kjerringøy – til sammen lager de vellagrede og gjennomarbeidede oster av flere typer basert på både ku- og geitemelk.

Deler på kompetansen

En av de første kundene var Tingvollost på Nordmøre. Småskala­produsentene benytter TINEs teknologiske løsninger knyttet til forsendelse av varer. Blant annet er det mulig å benytte seg av en portal på internett hvor de kan bestille forsendelser. I denne internettløsningen får produsentene samtidig tilgang til TINEs kunde­liste med all nødvendig kontaktinformasjon. Et annet tilbud er at produsentene får bruke TINEs tekniske løsninger for fakturering og merking av forsendelsene. Dette utvikles nå videre slik at også småskalaprodusentenes varer får tilgang til sporingsteknologien til TINE, slik at de også vet hvor varene deres er i systemet.

Fra regioner til regional melk

2002 var startskuddet for TINE slik vi kjenner bedriften i dag. Dette året ble 18 av landets meieriselskaper slått sammen til de fem regionene Nord, Midt, Vest, Sør og Øst. Morselskapet og datter­selskapene fikk samlebetegnelsen samvirkekonsernet TINE Gruppa. Felles identitet la grunnlag for på en helt annen måte å opptre som én aktør, særlig forretningsmessig.

Kontrasten for regionene mellom 2002 og 2012 er stor. Nå er regionene igjen borte som egne forretningsområder. Den strategiske prosessen i 2012 endte med at TINE i sin helhet fikk en organisering basert på driftsområder framfor regioner. Fra august 2012 var det Faste produkter, Flytende produkter, Spesialprodukter, Råvarehåndtering og Distribusjon som ble den nye organiseringen. Derimot har regionene fått ny posisjon ut mot forbrukerne. Nå leveres all søtmelk med en merking av hvilken region melka kommer fra. På kartongen er det samtidig bilde av og små historier om en bonde fra regionen og hans familie.

Nær 10.000 hentepunkter

Gjennom året kjører TINEs tankbiler for henting av melk hos bøndene nærmere 25 millioner kilometer på kryss og tvers av Norge. Dette har TINE plikt til å gjøre. Setter du en og en melkekartong etter hverandre, vil disse gå to og en halv gang rundt ekvator. Og dette er bare de tankbilene som gjør innsamling fra nær 10.000 hentepunkter, driver forsyning til anlegg samt utkjøring av biprodukt til fôr. I tillegg distribueres det daglig tonnevis av varer til dagligvarekjeder, storhusholdninger og skoler.

Når den ferske melka er fraktet til TINEs 36 meierier, blir den foredlet til 500 ulike produkter som inngår i TINEs totalt 1300 varelinjer. Deretter fraktes varene videre til 25.000 leveringssteder i hele landet, inkludert Svalbard. Fordi langt de fleste av TINEs varelinjer er ferske kjølevarer med kort holdbarhet krever det en logistikk med en ubrutt kjølekjede.

Dette gjorde vi i 2012

  • Etablerte TINE Distribusjon som eget resultatområde
  • Startet drift av nye automatiserte distribusjonslagre i Trondheim og Oslo
  • Inngikk avtale med Hansa Borg Bryggerier om distribusjon av øl og mineralvann
  • Fikk flere småskalaprodusenter som distribusjonskunder

Dette skal vi gjøre i 2013

  • Øke servicegraden til alle kunder
  • Befeste stillingen som uavhengig ferskvaredistributør til dagligvare og storhusholdning
  • Styrke sikkerheten i TINEs distribusjonskjede

Henting og distribusjon 2012

henting.png

Melk og andre meierivarer leveres til kunder i gruppene: Dagligvare, KBS (Kiosk, bensin og servicehandel), Storhusholdning (Institusjoner, kantiner, hotell og restauranter) skoler, industrikunde og grossister. Kilde: TINE