Tine og forbrukeren

Myten: Lav konkurranse bremser innovasjonstakten og gir den norske forbrukeren dyre produkter og smalt sortiment. Virkeligheten

Tine på veien

Myten: TINE er en stor aktør som stenger for småskala- og lokalmatprodusenter. Virkeligheten

Tine og produksjonen

Myten: Smørmangelen kunne vært unngått om TINE bare hadde produsert mer melk. Virkeligheten

Tine og bonden

Myten: Norsk melkeproduksjon er tuftet på små, ineffektive bruk. Virkeligheten